Як районувати породи бджіл, що не досліджені?

Бажання жити в уявній реальності притаманне людям давно. Підтвердженням цьому є фентезійні романи, утопії, фільми, комікси і ще багато не тільки письменницької творчості. Подібна історія склалася в регулятивних документах, що визначають розвиток такої тваринницької галузі, як бджільництво. Законодавча база регулює, те чого немає. Наприклад, забезпечує розведення таких районованих порід бджіл як поліська та українська степова. Якщо із останньою ще ведеться робота, то про поліську породу якось всі призабули. Згадки є тільки від приватних пасічників про те, що зустрічали її на приватних пасіках.

Дискусія (а переважно безцеремонні та образливі сварки) тривають в публічних та закритих спільнотах, де об’єднані власники різних за розміром, спеціалізацією пасік. Одна з ключових тем, це те що аборигенним українським бджолам потрібен захист від іноземних помісей. Часто ситуація, коли ретельно відібраний матеріал від європейських маткарів називають образливими словами, це від безпорадності. Насправді бджоли з Європи з’явилися в Україні як наслідок того, що наявний в Україні племінний матеріал не відповідав у повній мірі потребам пасік: ні великих, ні малих в найбільш медових регіонах.

Досвід європейських країн прямо показував і показує далі, що селекція бджіл це окремий напрям, де використання сучасних методів може вирішити питання медопродуктивності бджіл. Для центральної та південної частини України, де є добрі можливості медозборів потрібна бджола, яка буде максимально ефективно використовувати взятки. Важливим є настільки продуктивно буде працювати ця бджола, не залежно від того, як вона буде назватися.

Бджоли на медозборах. Весна-літо 2021

Пасіка Івана Запухляка вже аналізувала, що пропонований до перезатвердження План породного районування бджіл є дуже застарілим. Бо змінився клімат, розширилися території вирощування деяких важливих сільськогосподарських культур (соняшник, ріпак). Та із самого початку, виходячи з різноманітності природних умов та прив’язка до території областей, а не принципу агрокліматичного районування, ця регуляторна можливість виглядала якось не логічно.

Одночасно, поки всі чубляться навколо районування, то поза увагою знаходиться власне сучасний стан згаданих вище порід. Про Карпатку ми вже писали, але напишемо в контексті районування та у порівнянні з іншими породами ще раз.

Найбільш популярна аборигенна бджола Карпатка, настільки відповідає цілям заявленим в документі, що рекомендована як районована аж у тих областях, які мають зовсім інші погодні умови, ніж території біля гір і в горах. Чому так? Мабуть тому, що з цими бджолами в свій час велася найбільш активно селекційна робота, а зараз створився дуже потужний інформаційний шум, як спроба звинуватити когось в непатріотичності через спроби розводити більш продуктивні породи. Це добра бджола, але для медового виробництва лісостепу та степу не достатньо продуктивна.

Спроби під’єднатися до європейських родоводів показують, що назва Карпатка, закріплена за румунськими пасічниками. Тому карпатська порода бджіл виведена в Україні називається апіс меліфера карніка варіація українська карпатка що фактично «легалізує» австрійську чи німецьку карніку і може з часом витіснити автохтонну бджолу Карпат. І навіть поверховий аналіз складу громадських об’єднань та державних дослідних установ свідчить, що навколо цієї породи сформоване досить замкнене коло симпатиків, які одночасно належать і до дослідницьких державних проектів і є лідерами громадської думки. Саме ця група дослідників і практиків переважно висловлюються за те, щоб зберегти Породне районування бджіл і закріпити уже і так практично закріплену монополію Карпатки.

Поширенню Карпатки сприяло колись те, чому власне протистоять зацікавлені особи зараз. Треба було швидко відновити популяцію бджоли і знайти запилювачів для сільськогосподарських культур. В умовах, коли територія України була в “братніх обіймах”, то не було особливих варіантів для вирішення селекційних задач. Одним із таких рішень стало розширення Карпатки на схід і на південь. Не в останню чергу завдяки добре організованій селекційній роботі. Так, у Карпатки з’явилася лінія Подолянка, а у Української степової породний тип Хмельницький. Це та реальність в якій ми живемо. Зараз є запит на бджолу, яка буде використовувати продуктивно взятки. Селекція Карпатки ведеться і можливо, колись ми отримаємо українську супер бджолу породи карпатська.

Наступна із переліку — це Українська Степова бджола. Зазвичай згадки про Українську степову в державних організаціях та громадських об’єднаннях пишуться з використанням слова також. Якби є щось важливе і ще також Українська Степова. За районуванням — це бджола більшості медоносних регіонів України. Однак її промоцією займаються тільки поодинокі ентузіасти.

Ареал поширення бджоли, яку ми називаємо українською степовою, знаходиться на рівнинній території України. Господарський розвиток цієї частини України був декілька разів вщент зруйнований, а для відновлення використовувалося ті бджоли, які були наявні, то тут дуже високий відсоток змішування. Серед місцевих бджіл важко знайти чистий матеріал для подальшої селекції української степової.

Ця бджола потребує наукових досліджень, прописки і визнання в міжнародних системах. Бо головні сили були кинуті на Карпатку, яка в свій час прозвучала, як рішення вирішити проблему бджіл на пасіках, а українська степова в повній мірі не описана науково. В публікаціях степову бджолу прописують як південну популяцію темної лісової бджоли чи відгалуження карпатки. Проте генетичні маркери вказують на спільні корені з македонськими бджолами. Останнє найбільш схоже на істину. Відкриті території Причорномор’я не мають перешкод для поширення бджіл з Балкан на північ.

Про поліську, або темну бджолу можна сказати, що багато, хто чув про неї, але мало хто бачив. А так як це небачена бджола, то уява відразу домальовує їй риси злобливості, рійливості та непередбачуваності. Про цю бджолу відомо найменше. Вона дуже мало досліджена та описана в останні тридцять років і теж потребує уваги не тільки з позицій бджільництва, а з позицій етимології також. Відомо, що її ареал це поліські ліси і традиційне поліське бортництво асоціюється з темною бджолою. Жодної пасіки репродуктора цих бджіл немає. Як зберігати її районованою породою?

Інтернет розкрив можливості не тільки для поширення спаму, а й відкрив доступ до швидкої комунікації. Зараз є нагода швидко і продуктивно обговорити актуальні проблеми і обмінятися досвідом. Саме такій взаємодії стає зрозуміло, що сучасне законодавче поле для бджільництва є дуже застарілим. В першу чергу тому, що не прописані сучасні технології виведення маток, не визначено статус, права та вимоги до учасників ринку. Дуже показовим є відповідь науково-дослідних установ, що спеціалізуються на бджільництві про те, що станом на зараз в Україні немає ніяких порід бджіл, за винятком тих, що вказані у Породному районування бджіл. Крім Спілки пасічників та Об’єднання Матководів в Україні діє ще цілий ряд громадських об’єднань та спілок, що в тому числі репрезентують “неіснуюючі” в Україні породи бджіл.

Робоча група з питань розвитку бджільництва при Міністерстві розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства почала напрацьовувати нову актуальну термінологію. В обговорення активно включилася громадська організація Конгрес Українських Бджолярів, яка з 2020 року об’єднала пасічників, що мають свої законодавчі ініціативи. Головними пробілами в сучасному законодавстві є те, що вже є реальністю українського бджільництва: контрольоване спарювання бджіл, штучне осіменіння бджолиних маток, легалізація племінного матеріалу завезеного з Європи чи впровадження систем селекції бджіл не можливе без зміни та доповнень до законів.

В українських порід бджіл є потенціал і його треба розвивати. Без системної роботи у команді між науковцями і пасічниками не можливо досягнути прогресу. Методи контрольованого парування дозволять досягнути позитивних результатів швидше, ніж традиційним масовим відбором. Контрольоване спарювання дозволяє отримувати чистопородних маток не залежно від природного трутневого фону і районування.

Як можна досягнути компромісу коли науковці пропагують застарілі методи селекції а бджолярі практики- сучасні світові методики? Це свідчить про світоглядний розрив у сприйнятті нових ідей, консерватизм в наукових колах. Деколи складається враження, що під імітацією бурхливої дослідницької діяльності, зокрема збереження автохтонних порід, схований саботаж. Це в жодному разі не применшує результатів роботи пасічників, що сумлінно працюють на матковивідних пасіках багато сезонів і документують досвід. Але треба щось у королівстві маток змінювати, правда?

Породне районування бджіл. Що з ним не так?

Зима особливий час для пасічників, коли попри підраховуванням прибутків, оцінкою ефективності минулого сезону, професійна та любительська бджолярська спільнота пірнає в безконечні суперечки у різних видах месенджерів щодо того, які бджоли були кращі минулого сезону. Ці суперечки про “правильні” бджоли тривають вже так довго, що стали своєрідною щорічною традицією. Відповідальність за ситуацію з породами бджіл, а точніше за сучасний стан селекції бджіл, перекидають як гарячу спечену картоплю з рук у руки, супроводжуючи кожен наступний кидок черговим звинуваченням громадських спілок, уряду, комісій, міністерства аграрної політики, науковців, окремих практиків.

На які правила гри є запит?

Взагалі проблема вибудовується навколо запиту на правила гри в бджільництві, де спосіб адміністрування бджільництва, який існував за часів планової економіки (а це вже тридцять років тому назад) був косметично підмальований до ринкової економіки і залишався довший час на папері. В той же час частина бджолярів адаптовувалася під запити ринку різними способами, самостійно навчаючись, шукаючи можливості збільшити продуктивність пасік та інвестуючи свій час і зусилля у вивчення досвіду в галузі в інших країнах. І результати не забарилися, пасіки нарощують продуктивність, пасічництво стає професією, не гірше програмування чи інших сфер інформаційних технологій. Технології визначають чи буде виробництво ефективним чи просто дорогим хобі, яке потребує додаткового фінансування. Ринок має стабільний запит на мед, а мед приносять бджоли. Важливо, щоб це було ефективно з господарської точки зору.

Чому актуальним є оновлення правил функціонування бджільництва?

Запит ринку меду штовхнув до пошуку нових способів збільшення продуктивності пасік, що в свою чергу наштовхнуло на хаотичний (бо законодавча база вже на той момент пахла нафталіном і її ніхто не мав наміру провітрювати та освіжати) розвиток племінної справи в бджільництві. Це суттєво підняло самооцінку українських матководів, омолодило професійну спільноту, ну і звичайно посилило конкуренцію серед різних (не тільки аборигенних) порід бджіл, які вже на той час (з початку 2012 року, бо інтернет і все таке) стали доступними на українських пасіках. Бджоломатка, це не породистий скакун, якого важко непомітно перевезти з іншої країни для впровадження та розведення. Володіння англійською, німецькою, польською чи іншою європейською мовою дає можливість отримати доступ до сучасних технологій. Тут доречно нагадати історію з пакетним бджільництвом та змінами, які сталися на ринку. Про них ми писали тут Умови ведення та можливості отримання прибутку змінилися і зросли вимоги до якості племінного матеріалу та виведення продуктивних маток. Закон регулював це все в межах Породного районування бджіл, яке ну вже дуже почало відрізнятися від реальності.

Ріст ринку меду та любительське бджільництво

Маючи ріст ринку меду, виник запит на продуктивні породи бджіл адаптовані під кліматичні локальні особливості. Тому питання постало за якісною пропозицією. Доречно буде зауважити, що якщо певний вид діяльності, що був раніше переважно любительським, стає все більш професійним, то це потребує певної інфраструктури ринку: обладнання, контроль якості, інформаційний супровід, маркетинг і т.д. Пропозиція порід бджіл, як уже було зазначено формувалася дуже ситуативно, бо в українських реаліях медозборів існує дуже багато локальних погодних відмінностей.

Науковий супровід у вигляді державних установ не мав можливостей системно і ґрунтовно вивчати всі ці реалії, через хронічний брак фінансування та кадровий голод. Громадські спільноти теж є орієнтовані на традиції, а не напродуктивність, бо обєднували в цілому любительські пасіки. І в цей момент зростання в 2000-их роках для бджільництва почали формуватися дві паралельні реальності. Та, яка описана науковими інституціями на папері (яка зрозуміло не може бути точною, бо системно не досліджувалося вже років надцять) і та, яка існує в реальності. Відповідно були розбіжності і в регулюванні цього виду діяльності та запиті на правила ведення господарської діяльності.

Всі бджоли збирають мед. Пасіка Івана Запухляка. Літо, 2021

Професійна підготовка фахівців з маткарства

Реальність практичного маткарства потребувала спеціальних базових знань для того, щоб почати ефективно займатися цією справою. Постало питання щодо професії бджоляр і виявилося, що для такого гравця на ринку меду як Україна якось малувато закладів освіти для підготовки фахівців, відсутня можливість підвищення кваліфікації та освоєння нових технологій. Зі скрипом та завдяки ентузіазмові певної частини пасічників, які могли читати спеціалізовану літературу не тільки російською та мали нагоди вивчати досвід пасічникування в інших країнах, технологія виробництва меду із використанням продуктивних порід бджіл запустилася.

Інтернет, месенджери, можливості стажування на пасіках за кордоном зробили свою справу. Хто хотів здобути знання, той здобув. В Україні на матковивідних пасіках спочатку тестувалися, а згодом і почали розводитися, в тому числі із використанням штучного осіменіння бджолиних маток відомі і відпрацьовані для конкретних мікрокліматичних умов європейські породи маток: лінії від Карніки, Бакфаст, Італійка. І ніякої катастрофи у цьому немає.

Прогалини в законодавчих документах

Тут виявляється, що законодавче регулювання бджільництва передбачає існування тільки таких порід, як Карпатська, Поліська, Українська Степова. А куди діватися з Бакфастом, Карнікою, Італійкою та Кавказькою породою (яка теж нікуди і не зникала). В актуальному наказі від профільного міністерства вказано, що районування це “науково обґрунтований відбір для розведення і господарського використання в конкретних регіонах таких порід бджіл, біологічні особливості яких найкращим чином відповідають типовим умовам клімату і медозбору цих регіонів, дозволяють їм виробляти в цих умовах значно більше продукції в порівнянні з іншими породами на фоні достатньої зимостійкості бджіл”. Ця цитата більше про запитання, ніж про відповіді. Хто це обґрунтував, на підставі яких даних і так далі? Районування базується на дослідженнях зроблених за умови планової економіки у 1970-их роках минулого століття. В умовах, де держава вирішувала, яких бджіл розводити і відповідно була основним закупівельником меду. І ще бджоли були потрібні для запилювання рослин. Планово.

Чому це районування не коректне?

В Україні є три природні рівнинні зони, які мають відмінності режиму погоди: мішані ліси, лісостеп і степ. Також гірські області Карпат і Криму. Є області, де є дві природні зони, карпатські області мають досить виражену відмінність в межах рівнинної, передгірської та власне гірської території. А це з точки погляду бджільництва різні умови для бджіл та різні типи медозборів. Агрокліматичне районування (оцінка умови природи для вирощування різних сільськогосподарських культур) дає нам значно більшу варіабельність багаторічного режиму погоди. Різні умови для утримання бджіл (настання весни, сезон дощів, тривалість і температура зими) поєднані із зміненими з того (планового) часу підходами до посівів. За часів планової економіки було районування сільськогосподарських культур, де шанси у соняшника зацвісти на півночі України чи в передгір’ї були тільки в приватних садибах, але аж ніяк суцільними гектарами. Зараз ми бачимо кардинально іншу ситуацію. Ну і це вже не тільки бджоли, ну і кури засміються, таке узагальнене районування на рівні областей. Раніше ми мали одиницю адміністративного поділу район, то за логікою речей цей районування мало б бути до рівня районів. Зараз на рівні громад.

А що там з районованими породами? Вони є?

В вищезгаданому Плані прописані три породи, так званих аборигенних бджіл: поліська, українська степова та карпатська. Але не написано, де їх в сучасних умовах шукати. Ситуація виглядає таким чином, що Карпатка досить розширила свій ареал на рівнину, пошуки Поліської породи нагадують пригодницькі серіали, а Українська Степова не достатньо (у порівнянні з Карпаткою) прописана та відселекціонована. То ми ми зарегульовуємо бджільництво породами, які не достатньо описані та досліджені українським науковцями. Тому всі ці рухи з ввізними породами та лініями деюре перебувають поза законом. А дефакто і стали причиною того, що Україна отримала можливість стати провідним виробником меду. А що локальні зазначені породи не можуть мати таку саму продуктивність, як і ввізні? Звичайно можуть, але той сучасний стан розвитку селекції місцевих порід не відповідає запитам медових пасік. Бо селекційну роботу треба робити. Це великий шматок системної роботи і збору досвіду.

А хто ж принесе мед?

Бджола медоносна, якщо буде достатньо медодаїв та не буде масових потрав бджіл, які практикують менш зарегульовані сфери садівництва та рільництва. Для ведення господарства має бути продуктивна медоносна бджола, яка пренесе мед, збере пилок і добре перезимує. Технології змінюються, в тому числі в сільському господарстві, законодавство має встановлювати правила гри з метою сприяння ведення бджільництва, а не виставлянням гальмівних палиць у колеса.

А що ж з районованими породами?

Автохтонні породи (а також той досвід селекції) не мають бути втрачені, однак наукове обґрунтування має базуватися не на переписуванні старих таблиць, а на добротній аналітиці та відображенні поточної ситуації та реалій ринку. Це питання вирішать спеціалізовані ізольовані облітники в межах об’єктів заповідного фонду чи дослідницьких груп. Не слід плутати дослідження та виробництво. Зберігати автохтонні породи треба, які і власне запобігати скороченню популяцій інших бджіл запилювачів та джмелів. Ця ціль та засоби її фінансування теж мають бути прописані в законодавстві. Можливо, якщо віднайдемо матеріал для поліської бджоли, покращимо селекцію української степової та впорядкуємо ситуацію з Карпаткою, то напрацюємо і свій власний матеріал.

Замість висновків

На превеликий жаль, атрибутом частини українського суспільства є небажання розвиватися та реагувати на нові запити. Тому замість того, щоб об’єднати зусилля у вирішенні двох важливих проблем для сучасного бджільництва – це площі медодаїв та запобігання потраві бджіл, ми сперечаємося, а не дискутуємо. І тому більшості з нас не видно, що це районування як рудимент планового господарювання має бути відправлений в архів. Яку бджолу вибирати на любительську чи професійну пасіку, це особисте право пасічника виходячи із власного досвіду, цілей господарювання. А ми будемо сильними тоді, коли у нас буде продуктивне та ефективне бджільництво.

Пакетне бджільництво, сучасні тенденції

Пасіка Івана Запухляка готує деякі коментарі щодо Породного районування порід бджіл та невеликий підбір фактів щодо тих порід бджіл, що вважаються аборигенними. В процесі стало очевидно, що питання пакетного бджільництва теж вагоме в цій дискусії. Можна сказати, що це окремий, але тісно пов’язаний з маткарством та медом сегмент ринку. Тому ми вирішили спочатку дещо актуалізувати інформацію про пакетне бджільництво.

Передумови виникнення пакетного бджільництва

В різних кліматичних умовах навіть одного типу клімату є різні ризики зимівлі бджолиних сімей. За збігом певних можливостей та обставин це робить вигідним і можливим переміщення бджіл на великі відстані для досягнення певного господарського ефекту в бджільництві. Чим вища континентальність клімату, тим менш ефективна з господарських міркувань зимівля бджолосімей. А медозбори в час короткого, теплого, сухого бездощового літа завдяки великій кількості диких та сільськогосподарських (в окремих регіонах) площ дуже продуктивні. Ситуація, коли сім’ї бджіл з територій з м’якою та менш затратною зимівлею бджіл переїзджали на території з більш екстремальним кліматом і збираюли мед протягом всього літа, для деяких кліматичних зон є цілком прийнятною.

А що восени? А восени чи на початку зими, після викачки меду дуже часто бджоли відправляються на “вільний випас”, тобто пасіки їх позбуваються як від використаного засобу виробництва. І на наступний рік закладають кошторис на покупку нових сімей, які перезимують в умовах більш м’якої та коротшої зими. І частина бджіл з зони помірного клімату буде переїжджати в зону континентального і там збирати мед. А восени знову як пощастить з локацією. Бо крім екстремального варіанту позбутися бджіл є ще можливість використати пакети для розширення пасіки і залишити їх зимувати.

Матковивідна пасіка Івана Запухляка, літо 2021

Що таке пакет бджіл?

Основною одиницею такої торгівлі є сотовий пакет бджіл. Це частина бджолиної сім’ї на 3-5 рамках розплоду з бджолою, плідною маткою та запасом корму, що перенесена у спеціальний ящик з вентиляцією. Такий ящик можна перевозити на далекі відстані для створення нових пасік чи розширення та підсилення існуючих. Це свого роду відводок зроблений навесні та перевезений на нове місце. Живий товар пакується згідно з певних стандартів, які передбачають відбір бджоли із здорової сім’ї на чотирьох рамках розплоду, або три рамки розплоду плюс одна з кормом включаючи плідну матку. Сумарно бджіл має бути 1,5 кг, для цього деколи струшують додатково ще одну рамку. Є ще версія безсотових пакетів, де бджіл пакують тільки з кормом, але вона не досить поширена.

Історичні передумови

Відправка пакетів з бджолами набула популярності в часі після Другої світової війни, коли вся сучасна Україна була вписана в єдиний господарський простір з територіями аж до Камчатського півострова. Зруйновану господарську інфраструктуру намагалися відновити швидкими темпами і всіма можливими засобами. Бджолині сім’ї почали активно перевозити по всій території тогочасної держави, щоб відновити галузь і створити промислові пасіки у всіх районах, де були можливості медозборів і потреби у запиленні сільськогосподарських культур.

Потреба у бджолосімях для отримання результатів по меду була високою. Створювалися методики використання медозборів і пошук локацій, де можна продукувати бджолині сім’ї, для пасік з різким, але пізнім стартом. І у поле зору фахівців потрапили території із м’якою зимовою погодою та ранньою весною, до яких в Україні належала територія Закарпаття. Сукупність пасік у цьому регіоні дала можливість створити справжню бджолофабрику з виробництва бджолиних пакетів для подальшої їх відправки по всій території євразійського континенту.

Не останню роль в такому рішенні зіграв той історичний факт, що в час Австро-Угорщини тут вирощували бджолосім’ї для розширення пасік у більш прохолодних ареалах тогочасної імперії. У різних джерелах згадуються рої, або солом’яні сапетки, які із Закарпаття перевозили на територію сучасної Чехії та інші місцевості із пізньою весною.

Тож з 70-их років минулого століття почалася робота із створення виробничих пакетних пасік і відповідно закладено дослідницькі бджолорозплідники та племінні пасіки для селекції бджіл виходячи із тогочасних господарських запитів. Селекційні здобутки цього часу пов’язані із іменем Василя Антоновича Гайдара, який працював над технологіями вирощування та перевезення таких бджіл на дуже великі відстані. Результати селекції бджоли Карпатки цілком задовольняли такий попит. Карпатські бджоли з пакетних пасік їхали тисячі кілометрів аж у Сибір. Місцеві незаселені людьми простори, довгі літні дні дозволяли цим бджолам зібрати 100 і більше кілограм меду з вулика, який відбирався і давав досить високі показники продуктивності у порівнянні з іншими регіонами. А потім так само стрімко, як і весна наступала зима, що тривала 7 місяців.

На наступний рік знову був попит на свіжих бджіл і карпатські бджоли їхали на медозбір. Стабільний попит породив пропозицію і зумовив спеціалізацію пакетного бджільництва. Таким чином Карпатка поширювалася по всіх, не тільки сибірських територіях тогочасної держави. Чи була там місцева бджола? Звичайно була, але з нею не дуже рахувалися. Головною метою такого бджільництва було зібрати більшу кількість меду.

Бджолопакети в незалежній Україні

Відновлення незалежності держав, що сталися тридцять років тому зумовили зміни і в географії пакетного бджільництві. Безмежний попит став обмеженим, з’явилися додаткові витрати пов’язані з митним оформленням і масово возити бджіл на такі довгі відстані ставало все менш рентабельно. Якщо до початку двохтисячних років певний попит ще існував для закарпатських пакетних виробництв, то він вже не був такий як був раніше. Коли в Україні почали відходити від районування вирощування сільськогосподарських культур і зони технічних культур ріпаку та соняшника почали збільшуватися, то виник попит на додаткові пакети і в українських пасік. Особливо для соняшника в напрямку південь та схід. Деякі пасіки стали практикувати систему: купив рій-викачав мед із соняшника- висипав бджоли в посадку. Хоча бджоли в умовах України мають досить високі шанси доброї зимівлі. Це ще протримало деякий час попит на пакети, але звичайно не в тих об’ємах, що були в час інтенсивної експансії Карпатки в умовах планової економіки СРСР.

Основною рисою ринкових відносин була нестабільність всього ціни на цукор, вощину, коливання (а точніше заниження оптової) ціни на мед. Ці “старі добрі часи” часто стають темами для довгих дискусій у бджолярських колах взимку. Зазвичай ці розмови ведуться в площині кількість, а про якісні аспекти якось тривалий час було не принято говорити.

Медодаї кличуть. Пасіка Івана Запухляка. Літо 2021

Сучасні особливості

Якщо глибше копнути і ширше подивитися на ситуацію з пакетами, які закуповуються в регіоні пакетних пасік Карпатки, то можна побачити наступне. Наявність медозборів у південних та східних частини України дають можливість отримати по 100-150 кг меду з сім’ї, що була закуплена. Це добре можливість для розвитку сім’ї та гарний результат для медової пасіки.

А як там далі були справи на пасіках звідки бралися пакети? На кінець весни, початок літа у сім’ї залишалось 2-3 рамки бджіл і розплоду і ці сім’ї, після відбору пакету, зазвичай залишали на самоплив. Зазвичай в тих бджолосім’ях звідки були відібрані пакети, закладалися бджолами маточники, матка облітувалася і далі до осені нарощується до 5-7 рамок бджіл, що формувало пропозицію на продаж на наступний рік. Такий спосіб чи культура розведення бджіл пакетних пасік використовувалася десятиліттями і мала на меті продукування бджоли, яка тільки вирощувала розплід. У пасічницькому сленгу таких комах називають “м’ясними бджолами”. Розведення проходило з відбором найсильніших сімей без акценту на те як ці бджоли носять мед. Бо головне для пакетної пасіки навесні продати пакет.

Бурхливий розвиток весною без медової бази завжди провокує роїння. Якщо логістична ситуація складається таким чином, що затримується відвантаження бджіл чи погода зовсім несприятлива, то в результаті весняного розвитку отримуємо на 8 рамкових сім’ях масове роїння, без варіантів вирішення проблеми. Рішення для такої сім’ї – тільки продати, бо полетять. Це часто продукує різні ситуації щодо ціни, чорного піару і решти моментів, які у підсумку нікому ще репутацію не покращили.

Коли пакети відправлені, гроші пораховані в сім’ях дозрівають свищеві маточники, в околиці пасіки літають трутні з тими же характеристиками бджіл, що поїхали. Осіменивши виведених маток тільки підсилюємо рійливість і розвиток на м’ясо. Тут ще важливо уточнити, що з свищової матки виведеної у хвості на трьох рамках, великого толку не буде, бо якість бджіл від такої матки під великим питанням. При такому способі виведення маток підсилюється ефект який вважається корисним з точки зору виживання бджіл, а саме різноманітність. З кожної сім’ї виведеться своєрідна, особлива матка, що осімениться з десятьма різними трутнями, а на сотні сімей це тисяча різноманітних комбінації з видимими і не дуже особливостями. Наступний десяток поколінь таких бджіл – це безкінечна втрата корисних господарських ознак.

Для виживання бджолиної сім’ї у природі потрібно всього 15 кг корму на зиму, які бджоли приносять з природи влітку, розмноження тобто відроїтись. Вони з цим справляються самі, а про пасічника там не згадується. Тобто якщо пускати все на самоплив, спостерігаючи тільки за розвитком і відбираючи рамки для пакетів, то всі корисні ознаки губляться і виділити щось особливе дуже важко. Проблемою в цій історії є те, що саме таких бджіл облітаних на незрозумілому трутневому фоні деякі часто називають місцевими, або аборигенними. Хоча ніяка селекційна робота з ними не проводилася і з позицій селекції вони є помісями. І проблемою тут є , що не залежно від того велася селекційна робота чи ні, всі бджоли автоматично вважаються породою Карпатка. Пакети цієї бджоли навесні ширяться через мережу збуту по старій звичці, пасіки дикої селекції рахують гроші, пасіки, що придбали бджолу в мішку сподіваються на те, що їм пощастило і бджола дасть добрий результат по меду.

В цій ситуації з пакетним бджільництвом, де ємність ринку зменшилася в рази в останні двадцять років, дедалі актуальнішим постає питання, що за матка є в цьому пакеті. Бо на пасіках, де ведеться селекційна робота і матки виведені від відомих материнок можна спокійно купувати пакети і мати показники потрібні медовій пасіці, а саме відсутність роїння, незлобливість та медопродуктивність. А також здатність використовувати довгі сильні взятки та нарощувати бджіл на наступну зимівлю. Щоб навесні потреба в нових пакетах не виникала. І тут ми стикаємося з важливим питанням ціни на такий пакет. Пакети з матками відомої селекції будуть звичайно дорожчими, ніж з пакети з помісями.

І тут замість того, щоб переорієнтуватися на розведення більш продуктивних бджіл в рух ідуть демпінг, недобросовісна конкуренція і багато інших засобів утримання позиції на ринку. Насправді можливості комунікації та навчання в останні десять років досить розширилися і не є проблемою отримати інформацію щодо того як ведеться пасічництво в інших країнах. І тенденція така, що якщо ми хочемо утримувати лідерські позиції по меду та продуктах бджільництва, то треба переорієнтовуватися на розведення продуктивних бджіл. Пакетні пасіки мають тестувати своїх бджіл на медопродуктивність. Також тут уже дикими спарюваннями не відбудешся, треба націлюватися на співпрацю з матководом-репродуктором і трохи вникати в те, як працює селекція.

Досвід Пасіки Івана Запухляка

Матковивідна пасіка Івана Запухляка має запит на пакети з матками. Наші клієнти, які купляли маток в минулих роках цікавилися про можливість придбання пакетів з нашими матками. Однак ми спеціалізуємося в першу чергу на виведені маток і великих потужностей продажу пакетів поки не маємо. Часто медові пасіки оцінивши переваги відомих їх селекційних маток, використовують такий лайфхак для покращення безпородних пакетів. Вони замінюють маток на соняшнику, що дозволяє отримати іншу бджолу на наступний сезон. Але це означає тільки інвестицію в майбутній сезон, бо мед носитимуть бджоли від безпородної матки і в такій ситуації є просідання по продуктивності в поточний сезон.

Пасіка Івана Запухляка. Літо 2021

Замість висновків

Якість маток — це ключовий аспект у розвитку медової пасіки, треба пробувати і вишукувати ту комбінацію, яка підходить для конкретних мікрокліматичних умов і типу медозбору. Бо те, що працює на півдні степу, може не спрацювати на півночі лісостепової зони. Матки можна купити можна у перевіреного матковода, звичайно попередньо озвучивши свої запити і побажання. Є ще варіант замовити матку інструментального осіменіння і виводити наступні покоління самостійно. Це залежить від розміру та принципів роботи медової пасіки. Покращення роботи з матками та освоєння методів селекції знижує ще більше попит на безпородні пакети, так як бджола зимує. І очевидно робить витрати на медовій пасіці більш раціональними.

Попит на мед та оманливе відчуття легких заробітків часто штовхає недосвідчених пасічників на різні авантюри. Як наприклад, взяти вулики з будівельного полістиролу і вполювати дешеві пакети Карпатки, бо сусід минулого року взяв по 100 кг меду. Але цілком можливо, що той мед до сусіда принесла зовсім інша бджола, яку він підбирав попередній рік-два. Власний досвід та розуміння, які переваги мають присутні на ринку матки — це краще ніж сподіватися на диво.

Підсумовуючи хочемо сказати, що купівля навесні пакетів неселекційної бджоли це не єдиний спосіб розширення медової пасіки. Можна зробити запит на пакети у матковивідних пасіках, чи придбати матку, щоб покращити наявних бджіл чи почати самому виводити маток, придбавши матку штучного осіменніння. Технології та можливості комунікації роблять більш ширшу пропозицію.

Вітання з Новим Роком та Різдвом!

Дорогі читачі сайту, друзі та партнери Пасіки Івана Запухляка! Дякуємо, що були з нами! Сподіваємося за подальшу продуктивну співпрацю!

Бажаємо Вам у Новому 2022 році радості від бджолярства, продуктивних сімей, добрих взятків, гарних медозборів! Нехай заняття бджільництвом робить Вас щасливими і задоволеними життям!

Ваша Пасіка Івана Запухляка

Підсумки 2021 року. Україномовний бджолярський ютуб

Соціальні платформи відкрили нам великі можливості комунікації. одним із таких нових медіа є Ютуб. Спільнота пасічників це дуже діяльні та талановиті люди, які встигають продуктивно працювати, а також ділитися результатами свого досвіду з іншими. Це до речі одна з найбільш цінних рис у професійних та любительських спільнотах. І хоча Пасіка Івана Запухляка в розпал матковивідного сезона була не здатна продукувати якісний контент, але по радіти за інших теж дуже важливо. Спільнота людей, яка сформувалася навколо бджільництва, росте і вдосконалюється і це надихає. В нашому суб’єктивному огляді ютуб каналів ми ставимо за ціль в першу чергу показати, що шлях до великого успіху складається з маленьких кроків.

Дана Бджола Евордс 2021 включає ютуб канали, контент яких охоплював переважно аудиторію українських пасічників, і які мали приріст підписників та нові відео у порівнянні з минулим 2020 роком. Можливо ми і пропустили деякі канали, які є на просторах ютубу на бджолярську тематику, але ми їх не бачили попри певну кількість підписників. Для цього ми сумлінно пробивали пошук у ютубі по ключових словах. Цьогоріч ми зробили 15 позицій рейтингу, бо хотіли охопити весь спектр учасників. І це круто!

П’ятнадцята позиція з приростом аудиторії понад 25% канал Матковивідна Пасіка Василь Ткач , де за 2021 рік з’явилося майже 60 відео, включаючи розіграші. Контент охоплює бджолярський щоденник, практичні поради. Кількість підписників 1,25 тис.

Чотринадцята позиція канал про бджільництво в Канаді українською від Назарія Дяківа За рік контент поповнився на 15 відео і здобув приріст підписників 20%. Зараз за канадськими бджолами стежать 2,03 тис. зацікавлених.

Тринадцята, але щаслива позиція це канал Пасіка Олександра з приростом підписників у 13 % і 41 новим відео, більша частина з яких практичні поради з облаштування пасіки. Актуальна кількість спостерігачів 3,82 тис.

Позиція номер 12 Канал Хуторного Володимира, який за рахунок відео минулих років наростив 9% нових підписників і у 2021 році опублікував 4 відео з практичними порадами щодо вдосконалення та побудови вуликів.

На позиції 11 заслужено розмістився бджоляр з Хмельниччини Мітла Олександр з каналом МОя ПАСІКА, який збільшив кількість своїх підписників за 2021 рік більш, ніж в 3 рази. Це успіх забезпечили цікаві відео на теми #вулик, #вощина, #замінаматок, #прицепбджоловіз, #морфометрія, а також використання хештегів під відео. Актуальна кількість осіб, яким цікавий контент 4,78 тис.

Позиція 10 Пасіка Діда Євгена, що містить розважальний контент та замальовки з життя поближче до природи та бджолів. Канал збільшив кількість підписників на 20% та має кількість спостерігачів 4,82 тис.

Позиція 9, це канал із чіткими та зрозумілими роздумами на тему української степової бджоли від Артема Майстерчука. Цей досвічений матковод знайомий і з іншими породами, охоче ділиться досвідом, робить огляди інвентаря та оцінку поточної ситуації на ринку. Приріст підписників за 2021 рік перевищив 25%, зараз на канал підписані 5, 69 тис.

На 8 місце, теж стрімко переваливши у 2021 році позначку 5 тис. підписників посідає канал Бджілка Карпатська Миколи Шляхтича, який популяризує карпатську породу бджіл ділиться новинами з високогірного облітника. Приріст підписників каналу складає 50%, більше ніж 50 нових епізодів, актуальні теми, хештеги та розіграші карпаток. На каналі зараз 6, 56 тис. підписників.

І ми переходимо в категорію більш, ніж 10 тис підписників.

7 місце має канал, який вірно прописав все можливі налаштування і запостивши за рік всього декілька відео, отримав приріст 23%. Це канал пасічника з Січеславщини Рикало Андрія Розумний Пасічник За рік було опубліковано 9 нових відео. Зараз канал має 10 тис. зацікавлених контентом.

6 місце посів канал Буковинський Бджоляр, де супер активний Іван Филипчук популяризує бджільництво, спорт, громадську позицію, а також збирає однодумців навколо теми ефективного пасічникування та виробництва бджолопакетів. Автор контенту дуже продуктивний, за 2021 рік розмістив 88 нових відео, які разом з розміщенням хештегів забезпечили стабільне та впевнене зростання аудиторії каналу на 20%. Зараз канал має 10, 3 тис. підписників.

5 місце за кількістю прихильників станом на кінець 2021 року посідає канал Мед Карпат, що позиціонує себе як канал професійного бджільництва. За рік що минає канал поповнився 44 новими відео з життя карпатських бджіл та високогірних облітників. Кількість зацікавлених в таких епізодах збільшилася більш ніж на 35%. Зараз канал має 10,7 тис. прихильників.

4 позиція це Бджолярський вісник від Сергія Терентєва з приростом аудиторії 15 %. Тут в спокійній, навіть дещо медетативній формі подається дуже багато актуальної інформації з життя пасіки. Відео дуже детальні, реакція на проблемні ситуації досить спокійна і аргументована. Прихильні до такої подачі інформації 14, 2 тис. осіб.

3 позиція це канал Пасіка АМГ, який за підсумками 2021 року оновився на 70 відео на бджолярську та суміжну тематику. Досвічений пасічник, одниз з першопроходців цифрових медіа для бджолярів Андрій Григоренко у коротких і довгих відео охоплює теми медодаїв, острівних облітників, різних порід та рас бджіл. Фанклуб каналу складає 18,4 тис. прихильників.

2 позиція це два канали, які давно публікують контент і відомі всім, хто хоч трохи цікавиться пасічництвом та бджолярством. Це канал Юрія Овдієнка Тут багато дуже емоційних відео з дуже детальним аналізом нормативної бази бджільництва та розясненнями питань, в які через складність формулювання важко вникнути. Відео на тему ціни на мед, дотацій та справи на пасіці. Все є в нових за 2021 рік 60 відео. Приріст аудиторії 10%. Кількість підписників 20,8 тис.

Канал Олексія Медяника має у 2021 році відео про альпійську рамку та мандрівки та теж 10% приросту аудиторії. Фоловери метра пасічника складають 21,3 тис.

На першій сходинці цього року буде аж три ютуб канали.

Це важковаговики українського бджолярського ютутбу, кількість прихильників яких перевищує 40 тис. підписників. Це такі своєрідні бджолярські медіа, з спільною тематикою, але трохи різними наголосами.

Канал FABRO це досить успішна спроба зробити авторське медіа про бджільництво як стиль життя та облаштувати це життя якмога якісно та комфортно. Мандрівки пасіками України це хороша нагода дізнатися про пасічників, які не мають часу натхнення чи можливості засвітитися в цифрових медіа, актуальні пропозиції виробників, власний бджолярський щоденник. Якісний контент. Кількість підписників 40, 2 тис.

Канал Андрія Баскевича помітно українізувався від минулого року, а також наростив кількість підписників. Автор каналу володіє унікальною здатністю бути одночасно в багатьох важливих локаціях та збирати важливу та актуальну інформацію про пропозиції для бджолярів. Це такий собі комерційний додаток з тестуванням на власній пасіці. Відео всі записані чудовою українською, тільки на підписи до відео чогось клавіатура залипає. Ну і автор говорить про важливі речі завжди з оптимізмом. Приріст і так немалої аудиторії каналу склав 16 %, що підтверджує актуальність контенту. Фан клуб каналу об’єднує 43,3 тис. прихильників.

І канал Ярослава Мухи з найбільшою кількістю підписників, і найбільшою сумарною кількістю переглядів серед бджолярських каналів понад 10 млн. Основні теми каналу, як дати собі раду на пасіці, вибір маток, інвентаря, бджолярський щоденник, є відео щодо високогірного облітника. Минулий 2021 рік забезпечив приріст аудиторії на 20%. Чисельність підписників 49, 1 тис.

Що радує? Що бджолярська тематика є актуальною, є багато контенту різної якості, але він є, і може бути корисним. Тішить і те, що люди відкриті до комунікації, а також те, що є колаборації між окремими пасічниками навколо вибраних тем. Сучасний світ швидко змінюється, цей зріз це тільки невеликий суб’єктивний огляд на основі відкритих даних. Одночасно це підбірка інформації до натхнення, де зрозуміло, що маленькими кроками люди рухаються до великих цілей.

Тепер щодо позиціонування стосовно цих зубрів ютутбу каналу Матковивідна Пасіка Івана Запухляка. Ми розривалися цей рік між різними соціальними медіа і тому результат по ютутбу склав 13 відео і наша аудиторія зросла на третину. Ми зробили свої висновки щодо назв та хештегів, а також від того яке відео може привабити потенційного глядача.

Взагалі велика вдячність всім творцям контенту і натхненного пасічництва у наступному році! Нехай все вдається, успіхів та наснаги!

Бджолярські бувальщини

Жовтень цього року порадував яскравими та сонячними днями, які трохи продовжили роботу на точках Пасіки Івана Запухляка та дозволили спокійно підбити підсумки сезону 2021, а також пригадати веселі пригоди, які трапилися цього весняно-літнього сезону. Звичайно пасічництво це дуже серйозна робота, але весели трафунки теж бувають.

Квіти і мед. Два важливі атрибути Пасіки.

Якось хтось із наших родичів пожартував, що то за пасіка, де меду на всіх родичів і свояків не вистачає. А й справді подумали ми, в нашого діда так не було. В нього все бетон меду для найдальших родичів стояв притриманим. Подивишись на весняні погодні форс мажори на свої жовті матки на лісовому точку, ми отримали досить стійке відчуття, що бджоли не носять мед, а займаються хуліганством та міжпородними війнами. Жовті бджоли Бакфаст, Італійка, Кордован не були готові до весняної морозної свіжості. Таким бджолам треба інше місце проживання, щоб вони проявили себе на повну, а не ловили дрижаки у вулику.

Бджоли на Пасіці Івана Запухляка. Літо 2021

Давши команду бджолам пакуватися, а родичам пошукати маєток, із заростями чогось квітучого та медоносного навколо, ми почали готувати бджолиний вояж. Ну бо маток цікавих на матковивідній пасіці вивели, а треба ще випробувати як працюють, знайти підходящі медозбори. Поки туди-сюди, то сади, ріпак ми проспали, але їхати все одно вирішили. Пасіку все ж запросили в західну околицю Тернопільської області, де достатньо як сільськогосподарських, так і лучних медодаїв. До слова сказати саме в цій локації, дід нашої родини в свій час розгорнув досить потужну і продуктивну пасіку. Карніка та Карпатка лишилися пильнувати лісовий точок, а всі інші потенційно продуктивні сім’ї поїхали на кочівлю до більш компактних медодаїв. Прагматична оцінка ситуації показала, що травнево-ріпаковий взяток ми в цій місцевості прогавили, акація, яка підмерзла холодною весною квітла слабо. Тому вся надія була на липу на лучне різнотрав’я. З лучними рослинами нам досить пощастило, бо місцеве тваринництво, вже залишилося в історії, натомість на вапнякових грунтах, буяло різнотрав’я, особливо шавлія. Поділля, це такий регіон, де лучний мед часто має дуже цікавий аромат і присмак шавлії, який поєднується з різними видами конюшин, лугових волошок, буркуну, синяка. Власне шавлієвий мед, яким пригощали після мадрівки на хорватський острів Паг, має дуже насичений смак. Подільська версія більш мяка по смаку та не така різка по аромату. Така перспектива з різноматіттям медодаїв нас підштовхнула реалізувати задумане.

Запакували запакували 9 сімей в 10 рамкових вуликах в авто і рушили на схід на Поділля і назустріч авантюрі. Бджоли трохи призвичаїлися до мікроклімату, ми їх розширили перед цвітінням липи і почали чекати. На цей раз не з моря погоди, а взятку з медодаїв та меду на рамках.

Краєвиди Поділля. Літо 2021

Липа, як і акація не повністю виправдали очікування. Зате поля соняшника додавали оптимізму. Соняшниковий мед, це річ не дуже добре оцінена на локальному ринку, але різнотрав’я, що аж лоскотало в горлі своїм насиченим ароматом додавало цій авантюрі оптимізму. Тому ми зробили великий вдих, проглянули місячний прогноз погоди і не прогадали.

Якщо в околицях є квітучі поля, а у вуликах працьовиті бджоли, то меду бути. Ми отримали по 2-3 магазини меду для відкачки з кольором не властивим соняшниковому меду. Це підтвердило, що соняшник, який візуально домінував у медодаях, в медовому букеті становив певний відсоток. Ми відібрали мед для вікачки і планували вже забирати сімї, але в околицях зацвів золотарник, що є досить агресивною рослиною завойовником покинутих городів та невжитків, тому плани змінили.

Всі жовті бджоли на початок вересня зібрали ще непоганий взяток і наростили сім’ї на зиму. Такий собі бонус за пізній старт. Хороший підтримуючий взяток із золотарника сприяли тому, що жовті бджоли Італійка, Кордован та Бакфаст, для яких властиво пізнє червління маток, добре засіяли рамки. Крім розплоду в рамках було достатньо меду з досить цікавим ледь вловимим мильним запахом. Цікаво, що аромат дитячого мила мав тільки забрус, у викачаному меді він зник.

Врешті решт, ми повернулися з нашої напівавнтюрної кочівлі задоволені: з медом, нарощеними сім’ями, підтвердженими припущенями про продуктивність виведених маток.

Досвід цьогорічної кочівлі Пасіки Івана Запухляка показав, що матки Кордован, Італіка, Бакфаст в суворих, з надмірною вологістю та бідних на медозбір умовах, не можуть себе проявити в на повну.

Не зважаючи на пізній старт, затрати по транспортуванню, дещо затягнутий відїзд, цьогорічна кочова авантюра була більш вдала, ніж попередні. Навіть взяток 25 кг з однієї сім’ї дозволяє отримати прибуток за рахунок меду та покрити витрати.

Так як наш лісовий точок мав цього року дуже крафтовий і майже безцінний (через малу кількість) мед, то ми вирулили за рахунок маткарства. А бідончик меду для родичів таки припасли з кочівлі.

Висновки, що дають відповідь на питання, чи варто заморочуватися кочівлею, очевидно у нашому випадку позитивні. Ми отримали мед, розширили асортимент за рахунок букету медодаїв. Лугові квіти це дуже смачний та ароматний мед. Також потестили Італійку, Кордован та Бакфаст, зрозуміли особливості їх розвитку та роботи в певних мікрокліматичних умовах.

Тому далі буде, будемо кочувати і на наступний рік для нових медових смаків та тестування виведених ліній маток.

Пропозиція меду Пасіки Івана Запухляка Сезон 2021

Так як головна мета маткарства є створення продуктивних в певних мікрокламатичних умовах бджіл, то цікаво було б в кінці сезону дізнатися, яку ситуацію з медом має Пасіка Івана Запухляка. До слова сказати, що для тестування того, як працюють бджоломатки ми маємо влітку декілька стаціонарних місць з вуликами та кочовий точок. Це розширює можливості по різноманітності, а при вдалій погоді ще і об’єми меду. Так цього року було з осняшниковим медом.

Отже, медова карта сезону 2021

Температура повітря цією весною була дуже стрибкоподібна, що позначилося на цвітінні ранніх медоносів та садовини. Вдалося отримати трохи майового квіткового меду на одному з точків. Медозбір був невеликий, однак для нашої пасіки такий результат став дуже надихаючим. Бо ми не очікували нічого особливого, але добре підібрані в минулому сезоні матки дали свій результат.

Цьогорічні медові букети з точків Пасіки Івана Запухляка. Майовий, різнотрав’я з липою,шавлією, буркуном та будяком, різнотрав’я з соняшником та лісовий мед

В червні активність на пасіці пожвавилася і до кінця місяця наша медова колекція поповнилася акацієвим медом. І стало в нашій медовій пропозиції два сорти акацієвий та майовий.

Акацієвий та майовий меди з Пасіки Івана Запухляка. Літо 2021

Літо цвіло, пахло буяло, трохи мокло, далі знов цвіло. Липа цього року дуже стрімко відцвіла і з монофлорним липовим не вийшло. Натомість є гарний букет з домінуванням липи, який ще теж доступний для продажу.

Цей темніший мед, це різнотрав’я з липою з Пасіки Івана Запухляка. Сезон 2021

Тільки липа відійшла, зацвів соняшник. Його цвіту в околицях одного з точків в цьому році було достатньо і матки виявилися настільки вдало підібрані, що ми отримали гарний букет у другій половині літа з домінуванням соняшнику. Цей мед маємо і у великій фасовці (20 літорові відерка) для потреб кондитерів та пекарів.

Лісовий точок теж не спав, бджола трудилася, ми взяли добрий запас лісового меду з темним забарвленням, та досить насиченим ароматом.

Маємо ще трошки для поціновувачів гречки та соняшника, де досить насичений і смак і аромат.

Вважаємо, цей сезон вдалим не тільки в напрямку маткарства, а і меду також. Мед вийшов різний, кожен поціновувач може собі щось вибрати.

Соняшниковий мед. Сезон 2021

Крім екстримальних погодних пригод, були цього року на Пасіці Івана Запухляка і приємні сюрпризи. Одним з них є добрий взяток з соняшника.

Матковивідна пасіка вже не перший рік працює над бджолою, яка дасть добрий збір на посівах соняшника. В південній та східній частині України є пасіки, продуктивність яких дуже залежить від взятку із соняшника. Там зосереджена велика кількість потенційних споживачів таких маток.

Цього року багато наших пошуків в маткарстві показали добрий результат, ми маємо рекордний взяток з соняшника.

Краєвиди біля точків Пасіки Івана Запухляка. Літо 2021

Одночасно слід вказати, що і соняшник уже не той, що був колись. Мається на увазі той факт, що географія посівів в останні 10-15 років суттєво розширилася в межах українських сільськогосподарських угідь і охопилює зараз території з досить відмінним мікрокліматом.

Тому в другій половині липня на початку серпня на багатьох пасіках відбувається рівняння на соняшник. Це досить продуктивний медонос, мед з якого є досить недооцінений в місцевих споживачів . Це пов’язано із здатністю меду досить швидко кристалізуватися і утворювати крупинки. Але ця особливість ніяк не впливає на смакові та корисні властивості цього сорту меду. Соняшниковий мед корисний як харчова добавка до їжі, а також чудово смакує як інгридієнт у рецептах кулінарії. В окремих українських локаціях його збирають дуже багато і тому часто ціна на соняшниковий мед є дещо нижчою, ніж на весняне різнотрав’я, липовий чи акацієвий мед.

Насправді, якщо брати склад соняшникового меду як харчового продукту, то в цьому списку все вичерпно корисно. Вищий ніж в інших сортах меду вміст глюкози дає можливість використовувати як харчову добавку для профілактики серцево-судинних захворювань.

Тому якщо ви побачили в продажу мед і він вже почав кристалізуватися, то це ознака того, що це або монофлорний соняшниковий мед, або різнотрав’я з високим вмістом соняшнику.

Радимо спробувати цей сорт меду для щоденного вживання і запастися ним для випічки пряників, медовиків та іншої смакоти, а також для рецептів здорового харчування. Можливо цей сорт і стане одним із ваших улюблених!

Літо 2021 на Пасіці Івана Запухляка

Ранки стають все свіжішими, вечори підкрадаються швидше. езон виведення маток 2021 наближається до завершння. Омріяна прохолода стає тривалішою. На пасіці Івана Запухляка завершаються роботи. Більшу частину літа ми не бложили, бо роботи цього року, особливо на матковивідній пасіці було ого-го-го.

Поки ми намагаємося дати раду з пізнім літнім медозбором, щедрість якого не найменшою мірою пов’язана з вдало підібраним племінним матеріалом, зробимо декілька висновків по цьогорічному матковивідному сезоні.

Робочий процес на Матковивідній Пасіці Івана Запухляка. Літо 2021

Перше, що хотілося б зробити, це подякувати нашим давнім та новим партнерам за розуміння та налаштування на продуктивну співпрацю. Цей сезон завдяки організаційним висновкам з попередніх років був на матковивідній пасіці продуктивніший, ніж в попередні роки.

Ви часто запитували, як ми пакуємо матку для пересилки. Послідовність процесу в двох фото нижче.

Частина перша. Знайти, помітити відповідною опаліткою. Пасіка Івана Запухляка, літо 2021
Перевірка опалітки, упаковка в кліточку. Пасіка Івана Запухляка. Літо 2021

Друге, це зворотній зв’язок. Матковивідна Пасіка Івана Запухляка має на меті зробити бджільництво більш продуктивним і тому нам важлива думка щодо того настільки вдало був підібраний матеріал, як перезимувала сім’я з новою маткою, яка продуктивність сімей.

Якщо людина захоплена своєю професією чи хобі, то з нею легко порозумітися, а якщо налаштована на знеціненння то в такому випадку все не так. Ми раді, що в цьому матковивідному сезоні навколо Пасіки Івана Запухляка зібралося багато захоплених і знаючих бджолярів. Це дало змогу більш раціонально розподілити ресурси та уникнути збоїв у виробництві плмінного матеріалу.

Тема штучного осіменіння бджолиних маток стає все більш цікавою для промислових та любительських пасік. Однак в цьому напрямку є ще де працювати. Ми очікуємо останні партії бджолиних маток і качаємо мед, якого виявилося трохи більше, ніж ми очікували.

Чому бджоли важливі?

Бджоли та джмелі – це досить важливі комахи в культурних та природних екосистемах. Тривожною новиною є та, що їх кількість щороку скорочується.

Доки в українських реаліях не вщухають дискусії щодо того, якою має бути правдива українська порода бджіл, в світі відбувається багато цікавого, що покликане привернути увагу людства до бджіл. 20 травня в світі відзначається міжнародний день бджіл. Днями раніше, відома в усіх найвіддаленіших куточках світу актриса Анжеліна Джолі знялася у досить незвичній фотосесії з усіх боків обліплена бджолами. Мета цього проєкту – звернути увагу на роль бджіл у нашому довкілі, ініціювати збільшення кількості бджолиних сімей та залучити до цієї справи жінок.

Скрін з Інстаграму NatGeo від 20 травня.

Всі вищевказані факти, а також участь ЮНІСЕФ та National Geographic та інші впливових міжнародних організацій свідчать про те, що ситуація з цими медоносними комахами справді потребує більш широкого висвітлення. Ініціатива від Словенії, що була проголошена на одній з конференцій ООН, була підтримана і почута і з 2017 року з’явився день, метою якого є поширення знань про бджіл.

Бджоли на листках шавлії у міському ландшафті. Літо 2021

В той час як пасічнику наявність бджіл забезпечує активність, моральне задоволення та час від часу матеріальну винагороду, то в природі все набагато складніше. Не секрет, що зростання людності планети та одночасне збільшення територій з порушеним природнім балансом ставлять на межу виживання багато видів живих організмів. Однією з груп, що чутиві до агресивного заселення людиною є комахи. До недавнього часу у великих містах не особливо переймалися тим, що замінюють рослинні угруповання таким чином, що там скорочується популяція комах. На фоні хмародерів та космічних транспортних розв’язок комах не видно. Особливо потерпали від цього джмелі та бджоли. Дослідження ролі цих комах в екосистемах показали, що треба повертати все назад. Комахи мають бути, інакше міські ландшафти перетворяться на пустелі. В сільській ідилії в останні десятиліття, теж все менше залишалося шансів для комах. Розораність, відкриття сортів, що не потребують запилення комахами, бурхливий розвиток хімічних виробництв, дозволяли отримувати все нові перемоги в боротьбі з комахами. З часом людський вид, що вважав себе переможцем в цій битві, зрозумів, що якість природного середовища та і власне життя при відсутності комах не стає кращою.

Сучасні тенденції в міському плануванні показують, що в окремих місцях замість ідеально викошених газонів з’являються луки із різнотрав’ям та готелі для комах. Це покращує якість природного середовища. Не останню роль в цьому відіграють дикі та культурні бджоли. Ці види комах забезпечуючи запилення та збираючи нектар одночасно забезпечуть живі організми їжею у вигляді плодів та насіння, а людина ще отримує мед та інші продукти бджільництва. Попри таку користувацьку позицію відносно бджіл, людству варто взяти на себе роль зміцнення цієї чутливої ланки екосистеми.

Сучасні пасіки – це також міні лабораторії моніторингу життєдіяльності бджіл, де збирається багато важливих фактів та спостережень. Лишилося трохи попрацювати у напрямку налагодження діалогу та вироблення чесних правил гри у сегменті бджільництва в українських реаліях. Ну і звичайно знаменитість запросити, щоб з бджолами сфотографувалася на пасіці, щоб і в українських містах і селах цим важливим комахам було добре.